top of page

MSDS (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU) HAZIRLANMASI

 • Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması

 • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kapsamında Kimyasalların İhracatı

 • KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) Yönetmeliği Kapsamında Kayıt İşlemleri

 • WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) /AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Kapsamında Elektronik Ürünlerin Bildirimleri ve Etiket İncelemeleri

 • WEEE (AEEE) Kapsamında Elektronik Ürünlerin Atık İmha İşlemleri

 • SEA (Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Kapsamında Kimyasalların Etiketlenmesi ve Sınıflandırılması

 • SEA Kapsamında Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlanması

 • Çevre Bakanlığı Çevre Uyum Belgesi İşlemleri

 • Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM) İthalat İzni

 • ÇEVKO (Çevrenin korunması ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) Belgesi Alımı

 • TAP Derneği (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) İşlemleri

msds_imaj.png
bottom of page