top of page

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Raporu Hazırlanması

• Kozmetik Bildirimleri

• Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Raporu

• SLS Free/SLES Free/Paraben Free/Sülfat/Silikon Analizleri

• Challenge Test Raporu

• Stabilite Test Raporu

• Mikrobiyolojik Test Raporları

• Teknik Dosya Hazırlanması

• Sorumlu Teknik Eleman Ataması

• MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması ve Yetkili NASE Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcımız Tarafından Onayı

Pipetting Skincare Product
bottom of page