top of page

İlaç Ruhsatlandırma İşlemleri

• İlaç İthalat İzinleri (Kontrol Belgesi), Geri Bildirimleri, Tanıtım Numunesi İzni Alımı

• Reçeteli/Reçetesiz İlaç Ruhsatı Alımı, Ruhsat Devri, Varyasyon İşlemleri

• Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Üretim Yeri ve İthalat İzin Belgesi

• Hammadde Muafiyet Başvurusu/İthalat İzni

• İlaç Satış İzni, İlaç Fiyatlandırma İşlemleri

• Psikotrop/Uyuşturucu İthalat İzinleri

• Serbest Satış Sertifikası Alımı

• Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)- Kullanma Talimatı (KT) Başvuruları

• Yurtdışı/Yurtiçi GMP Sertifikası Alımı ve Bakanlık Heyetinin Denetiminin Koordinasyonu

• Reçetesiz İlaç Ruhsat Alımı/OTC Kayıt İşlemleri

FDA_Approval.jpg
bottom of page