top of page

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İşlemleri

Medical Consultation
  • Biyosidal İthal ve Üretim İzni Alımı (Dezenfektan, İnsektisit)

  • Biyosidal Ruhsat Dosyası Hazırlanması, Yetkili Laboratuvarlarda Analiz Takibi, Ruhsat Alımı

  • Biyosidal Ürün Etiketlerinin Mevzuata Uygun Hazırlanması

  • Biyosidal Ürünlere Ait MSDS (Ürün Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması

  • Teknik Servis Organizasyonu

  • Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi İşlemleri

  • Piyasa Denetimi Kapsamında Garanti Belgesi ve Türkçe Kullanım Kılavuzu Organizasyonu

bottom of page