top of page

TSE İşlemleri

Papers
  • Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi*

  • Kalite Uygunluk Belgesi**

  • Hizmet Yeterlilik Belgesi İşlemleri***

  • İmalata/İthalata Uygunluk Belgesi İşlemleri

  • TSEK Belgesi İşlemleri

  • CE Belgesi Alımı İşlemleri

  • Tip Onay Muafiyet Belgesi İşlemleri

  • Ürün/Üretim Yeri Belgelendirme İşlemleri

  • Laboratuvar İşlemleri (İsteğe Bağlı Test ve İthalat Onayları)

  • Diğer TSE İşlemleri

*TSE-Türk standartları Enstitüsü

 

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

 ** TSEK BELGESİ

Kalite Uygunluk Belgesi, Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

*** TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ

 

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

 

Hizmet Yeterlilik Belgesi aynı zamanda garanti belgesi ile mal satmak zorunda olan firmaların servis ağı oluştururken servislerden istedikleri belgedir. Tamir ve bakımını yapacağı malla ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayan servis, garanti belgesi kapsamında yetkili servis olarak onaylanamaz.

bottom of page