top of page

Patent Tescili

workspace-workplace-office-table.jpg
  • Araştırma Bülten Takibi

  • Yıllık Ücretler / Kullanma Belgesi

  • Yurtdışında Patent Tescili

  • Rüçhan Hakkı

  • Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

  • Sicil Kayıt Değişiklikleri

  • Patent Başvuru

bottom of page