top of page

Vergunningsprocedures voor geneesmiddelen

  • Farmaceutische invoervergunningen (controlecertificaat), feedback, verkrijgen van promotionele monstervergunning

  • Aankoop van licenties op recept / zonder recept, licentieoverdracht, wijzigingstransacties

  • Productieplaats en invoervergunning voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  • Grondstofvrijstellingsaanvraag / invoervergunning

  • Farmaceutische verkoopvergunning, prijsprocedures voor farmaceutische producten

  • Psychotroop/ Vergunningen voor de invoer van medicijnen

  • Gratis aankoop van een verkoopcertificaat

  • Korte productinformatie (SPC) - Gebruiksaanwijzing (KT) Toepassingen

  • Coördinatie van het verkrijgen van een buitenlands / binnenlands GMP-certificaat en inspectie van de commissie van het ministerie

  • Registratie van geneesmiddelen zonder recept / OTC-registratieprocedures

FDA_Approval.jpg
bottom of page