top of page

İlaç Ruhsatı Alımı (CTD- Common Technical Document)

front-close-view-male-doctor-white-medic
 • İlaç Ruhsat Başvuru Dosyalarının Sağlık Bakanlığı Tarafından İstenen CTD Formatında Mevzuata Uygun Hazırlanması

 • Bakanlık Nezdinde Başvurularının Yapılması, Takibi, Teknik Problemlerin Çözülmesi İçin Bakanlık İle Görüşmelerin Yapılması

 

 • Ruhsat Dosyalarının Hazırlık Aşamasından, Ruhsat Kesim Aşamasına Kadar Geçen Süreçte Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

 

 • İlaç Ruhsat Başvuru Evraklarının İlgili Kontaktlardan Talep Edilerek Toplanması, Eksik Bilgi ve Belgeler Sağlanması Konusunda Teknik Destek Sağlamak (Yapılacak Gizlilik Anlaşması ve Onayınız Kapsamında)

 

 • KÜB ve KT Hazırlanması ve Mevzuata Uygunluğunun Kontrolünün Yapılması

 

 • Hıfzısıhha Analiz Dosyasının Hazırlanması

 • Hıfzısıhha Analizlerinin Hızlıca Sonuçlandırılması İçin Görüşmelerin Yapılması

 

 •  İlaç Ruhsat Alımı Sonrası; Satış İzni ve İthal İzni Belgelerinin Alınması ve Tanıtım Numunesi izni Gibi Ruhsat Alımı ve Sonrasında Tüm İşlem Süreçleri

 

 • GMP-İlaç Üretim Yeri ile ilgili İyi Üretim Uygulamaları (GMP-Good Manufacturing Practice) Kontrol Başvurularının Yapılması, Bakanlıktaki Takibinin ve Görüşmelerinin Yapılması, Talep Halinde GMP Denetim Heyeti İle Birlikte Denetime Katılınması

 

 •  İlaç Ruhsatı Devri İşlemleri

 

 •  PGGR Raporlarının Hazırlanması

 

 • İlaç Varyasyon Dosyalarının Hazırlanması, Takibinin Yapılarak Sonuçlandırılması

bottom of page