top of page

DEELNAME RECYCLING (GEKAP)

 • Voorbereiding van herstelbijdrage aandeel (GEKAP) rapport

 • Voorbereiding van veiligheidsinformatieblad (MSDS)

 • Export van chemicaliën in het kader van REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)

 • Registratieprocedures in het kader van de KKDİK-verordening (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)

 • Verklaringen en labelbeoordelingen van elektronische producten binnen het toepassingsgebied van WEEE (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) / WEEE (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

 • Afvalverwijdering van elektronische producten binnen het toepassingsgebied van WEEE (AEEE)

 • Etikettering en classificatie van chemische stoffen binnen het toepassingsgebied van SEA (verordening inzake classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)

 • Voorbereiding van veiligheidsinformatieblad (SDS) onder SEA

 • Ministerie van Milieu Milieuconformiteitscertificaat Transacties

 • Ozonafbrekende stoffen (OTİM) invoervergunning

 • Het behalen van het ÇEVKO (Stichting Milieubescherming en Verpakkingsafval) Certificaat

 • Vereniging TAP (vereniging van fabrikanten en importeurs van draagbare batterijen) Transacties

Recycling Bins
bottom of page