top of page

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşlemleri

Green Roofs
  • Kod Numarası Alımı

  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Kapsamında (WEEE) Elektronik Ürünlerin Bildirimleri ve Etiket İncelemeleri

  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Kapsamında (WEEE) Elektronik Ürünlerin Atık İmha İşlemleri

  • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kapsamında Kimyasalların İhracatı

  • SEA Kapsamında Kimyasalların Etiketlenmesi ve Sınıflandırılması

  • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) Kapsamında Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlanması

  • Çevre Uyum Belgesi

bottom of page