top of page

Ekonomi Bakanlığı

Investment Chart
 • Kullanılmış/Yenileştirilmiş Ürünler İçin İzin İşlemleri

 • Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

 • İrtibat Sermayeli Şirket Kuruluşu

 • İrtibat Bürosu Kurulması, Süre Uzatımı, Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

 • Yatırım Teşvik ve İhracat Teşvik Belgesi İşlemleri

 • Yatırım Teşvik ve İhracat Teşvik Süresinin Uzatılması & Revizesi ve Tamamlanma Vizesi işlemleri

 • Dahilde İşleme Belgesi İşlemleri

 • Geçici ve Özel İthal İzin İşlemleri

 • Serbest Bölgelerde Şirket/ Şube Açılması/ Kapatılması İşlemleri

 • Dış Ticaret Standardizasyon (DTS) Kapsam Dışı Belge Alımı

 • Tareks Uygunluk Belgesi Alımı

bottom of page