top of page

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri

Workers at Their Computers
 • Yabancı Personele Çalışma İzni İşlemleri

 • Çalışma İzni Uzatım İşlemleri

 • İkamet Tezkeresi İşlemleri

 • Lise Denklik İşlemleri

 • YÖK Denkliği İşlemleri

 • Özel Eğitim Kurumları İçin Ön İzin İşlemleri

 • İŞGÜM Kontrol Belgesi Alım İşlemleri

 • Yabancı Kimlik Numarası Temini

 • Yabancı Personellerin Çalışma İzni İptal İşlemleri

 • ÇSGB Yabancıların İşlemleri ile İlgili Her Türlü Dilekçe Yazımı, Evrak Teslimi ve Takibi

 • Mühendisler Odasına Üyelik İşlemleri

 • Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması

 • Sertifikalı Uzman Tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Sağlanması

 • Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

bottom of page